O projekcie ETV4Water

Dlaczego projekt ETV4Water

 

Wysoka energochłonność przedsiębiorstw wodociągowych przekłada się na konieczność optymalizacji procesów
technologicznych, a także na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym firma mogłaby zaoszczędzić na zakupie energii z sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt energii elektrycznej jest podstawowym kosztem kształtującym cenę wody i ścieków, to aby uzyskać poprawę efektywności energetycznej, trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby kupowana energia elektryczna była możliwie tania i optymalnie zużywana.
Dlatego też branża wod-kan poszukuje coraz bardziej zaawansowanych, pro-środowiskowych i efektywnych energetycznie rozwiązań, takich aby obiekty infrastruktury technicznej wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko, a jednocześnie sprzyjały obniżeniu kosztów prowadzenia działalności.

Cel projektu

 

Celem projektu jest promocja weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych.

Polsko-Norweska platforma współpracy w zakresie ETV w sektorze wodno-ściekowym wspomagać będzie wspólne projekty dotyczące badań, rozwoju i wdrażania innowacji w tym sektorze w kolejnej perspektywie Funduszy Norweskich dając wsparcie dla skutecznej komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

 

Norwegia to kraj, który podchodzi do środowiska ze szczególną dbałością. Proponowane norweskie rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej są zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi, w tym energią. Wytyczają one nowe standardy dla biznesu i polityki publicznej od wielu lat. Dlatego też partner norweski może odegrać znaczącą rolę wpływając na podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie potrzeby poprawy efektywności energetycznej na oczyszczalniach ścieków w Polsce dzieląc się wiedzą z zakresu swoich dobrych praktyk.

 

Co chcemy osiągnąć?

 

Określić potencjał

 

Korzystając z doświadczeń norweskich, w ramach projektu chcemy wskazać operatorom i projektantom
oczyszczalni ścieków komunalnych jakie są możliwości wprowadzania odpowiednich usprawnień technologicznych dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni oraz ustalić jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wdrażanie innowacyjnych technologii w tym zakresie.

 

Zbudować świadomość nt ETV wśród wytwórców technologii i inwestorów z Polski i Norwegii

 

Zadaniem projektu jest także budowanie świadomości wytwórców innowacyjnych technologii z Polski i Norwegii
w zakresie wykorzystania ETV do wzmacniania przewagi konkurencyjnej firmy oraz tworzenia wiarygodnej oferty inwestycyjnej. Jest to oferta dedykowana szczególnie tym firmom, które planują transfer innowacyjnych technologii na rynki obydwu krajów, jak również na rynki Unii Europejskiej i światowe. Projekt umożliwi zapoznanie się z wymaganiami i przebiegiem procedury weryfikacji oraz możliwościami uzyskania dofinansowania na ETV.
Inwestorom, szczególnie z sektora publicznego, chcemy wskazać możliwości wykorzystania ETV m.in. w procedurze zamówień publicznych oraz jakie możliwości stwarza to narzędzie dla ograniczania ryzyka technologicznego i inwestycyjnego przy doborze i wdrażaniu innowacyjnych technologii.

 

Stworzyć zaplecze

 

Naszym zamierzeniem jest zbudowanie polsko-norweskiej sieci współpracy na rzecz ETV. Będzie ona skupiała m.in. jednostki naukowe, centra badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoria analityczne świadczące usługi dotyczące badań i analiz związanych z innowacyjnymi technologiami wodno-ściekowymi. W Polsce rolę centralnego ośrodka sieci pełnić będzie JWTŚ-IETU, w Norwegii – Aquateam COWI. Sieć ta stworzy zaplecze do prowadzenia weryfikacji sprawności innowacyjnych technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dla firm z Polski i Norwegii. Zapewni także zaplecze do wspólnych badań, testowania technologii i uzyskiwania danych z badań spełniających wymagania ETV.

 

Rezultaty:

 

Projekt pozwoli na wypracowanie wspólnego mechanizmu wdrażania innowacji dla poprawy efektywności energetycznej w sektorze wodno-ściekowym w oparciu o ETV co umożliwi:

 • skuteczniejsze wykorzystanie ETV w praktyce w Polsce i Norwegii,
 • stworzenie dedykowanej, wiarygodnej oferty rynkowej innowacji zgodnej z potrzebami nabywców,
 • poprawi świadomość nabywców dotyczącej możliwości i korzyści z wdrażania innowacji dla poprawy efektywności energetycznej,
 • wzmocni współpracę polsko-norweską dla opracowania, transferu oraz wdrożeń technologii dla sektora wodno-ściekowego w oparciu o zidentyfikowany potencjał innowacyjny,
 • umożliwi firmom z Polski i Norwegii oferującym rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej wyjście na rynek krajowy, UE jak również światowy z innowacyjną, wiarygodną i konkurencyjną ofertą technologiczną.

Realizatorzy:

     

Koordynator:

Izabela Ratman-Kłosińska

Jednostka Weryfikujaca Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowinych

kom. +48 691 566 888

e-mail: i.ratman-klosinska@ietu.pl

Polsko - Norweska Sieć Współpracy

 1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.
 2. Główny Instytut Górnictwa
 3. Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Ochrony Środowiska
 4. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
 5. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o.
 6. Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
 7. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska
 8. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków 
 9. SGS Polska sp. z o.o.

 1. ALS Laboratory Group Norway AS
 2. Hardanger Miljøsenter AS
 3. Intertek West Lab AS
 4. Norwegian Institute of Water Research

Wydarzenia

 

W czasie trwania projektu zorganizowane zostały następujące warsztaty i szkolenia:

 

25.09.2017, Gdańsk

 

Warsztaty pt. Ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych dzięki innowacjom – dla operatorów oczyszczalni, przedstawicieli firm konsultingowych, projektantów, dostawców technologii oraz inwestorów

Prezentacje:

17-18.10.2017, Poznań, targi POL-ECO SYSTEM 2017

 

Śniadanie z ETV: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej – dla producentów innowacyjnych technologii dla branży wodno-ściekowej, w szczególności rozwiązań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej oczyszczania wstępnego, procesów biologicznych (godz. 09:00 - 11:00) 

Prezentacje:

Lunch z ETV: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV – dla nabywców tych technologii, szczególnie z sektora publicznego (godz. 12:00 - 14:30) 

Prezentacje:

Szkolenie: Świadczenie usług badawczych i analitycznych na potrzeby weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych dla branży wodno-ściekowej w ramach Programu ETV UE. Szkolenie dedykowane było wszystkim zainteresowanym podjęciem współpracy, w ramach polsko-norweskiej sieci na rzecz ETV dla gospodarki wodno-ściekowej, w charakterze jednostki oferującej testowanie i analizy niezbędne do potwierdzenia sprawności technicznej i funkcjonalnej technologii wodno-ściekowych. W szczególności do instytutów badawczych, uczelni, centrów badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoriów analitycznych świadczących usługi dla gospodarki wodno-ściekowej. 

Prezentacje:

Ponadto 18 października, projekt ETV4Water został zaprezentowany w trakcie sesji III C, Dnia Polsko-Norweskiego na Targach POL-ECO SYSTEM .

Prezentacje:

23-24.10.2017, Oslo

 

Warsztaty pt. How to verify the performance of an innovative, energy efficient technology for wastewater sector under the EU ETV Programme – dla operatorów oczyszczalni, przedstawicieli firm konsultingowych, projektantów, dostawców technologii oraz inwestorów. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim.

Prezentacje:

Warsztaty: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV – dla nabywców tych technologii, szczególnie z sektora publicznego

Prezentacje:

Szkolenie: Building capacity for high quality test data generation on innovative energy efficient technologies for water sector for the needs of ETV. Szkolenie kierowane było do instytutów badawczych, uczelni, centrów badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoriów analitycznych świadczących usługi dla gospodarki wodno-ściekowej. 

Prezentacje:

 

Projekt ETV4WATER jest finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04