O nas

Jesteśmy jednostką weryfikującą w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej.

Przeprowadzamy weryfikacje sprawności innowacyjnych technologii z zakresu: 1) gospodarki wodno-ściekowej, 2) materiałów, odpadów i zasobów oraz 3) technologii energetycznych. Jakość i bezstronność naszych usług gwarantuje akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A (Certyfikat akredytacji PCA AK026).

Weryfikując sprawność innowacyjnej technologii zapewniamy nabywcom bezpieczeństwo inwestycyjne i świadomość trafnego wyboru rozwiązania a producentom skuteczne wyróżnienie technologii na rynku i przewagę wobec konkurencji.