O nas

Jesteśmy jednostką weryfikującą w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej.

Przeprowadzamy weryfikacje sprawności innowacyjnych technologii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A (Certyfikat PCA AK026) na wykonywanie weryfikacji co gwarantuje jakość i bezstronność naszych usług.

Weryfikując sprawność innowacyjnej technologii zapewniamy nabywcom bezpieczeństwo inwestycyjne i świadomość trafnego wyboru rozwiązania a producentom skuteczne wyróżnienie technologii rynku i przewagę wobec konkurencji.Współpraca

Zapraszamy do współpracy jednostki badawcze i laboratoria analityczne mogące świadczyć usługi badawcze na rzecz wnioskodawców w zakresie uzyskiwania danych z badań technologii wodno-ściekowych na potrzeby weryfikacji.

Współpraca z nami umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów z innowacyjnymi firmami oraz poszerzenie i uaktualnienie oferowanego zakresu wykonywania badań czy stosowanych praktyk analitycznych, odpowiadających najnowszym rozwiązaniom ekoinnowacyjnym pojawiającym się na rynku.

Lista akredytowanych laboratoriów z PCA