Współpraca

Zapraszamy do współpracy jednostki badawcze i akredytowane laboratoria analityczne  mogące świadczyć usługi badawcze na rzecz wnioskodawców w zakresie uzyskiwania danych z badań na potrzeby weryfikacji.

Współpraca z nami umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów z innowacyjnymi firmami oraz poszerzenie oferowanego zakresu wykonywanych badań czy stosowanych praktyk analitycznych, odpowiadających najnowszym rozwiązaniom ekoinnowacyjnym pojawiającym się na rynku.

Lista kwalifikowanych dostawców usług badawczych:

CETAQUA (Hiszpania)
IRTENE (Hiszpania)