Finansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił instrument finansowy dofinansowujący weryfikację ETV w ramach programu Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

O środki ubiegać mogą się przedsiębiorcy zgłaszający technologie do weryfikacji, jak również nabywcy technologii planujący przeprowadzenie weryfikacji w celu zakupu konkretnego rozwiązania.

Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na weryfikację.

Maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, z czego maksymalnie 30 000 zł można uzyskać na wydatki związane  z kosztami przeprowadzenia przez Jednostkę Weryfikującą procedury ETV oraz maksymalnie 70 000 zł na wydatki związane z kosztami przeprowadzenia niezbędnych badań przez jednostkę badawczą na potrzeby potwierdzenia efektu działania weryfikowanej technologii.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,247,etv-pierwszy-nabor-w-ramach-nowego-programu-nfosigw.html