Projekt ETV4Water

Dlaczego projekt ETV4Water

 

Wysoka energochłonność przedsiębiorstw wodociągowych przekłada się na konieczność optymalizacji procesów technologicznych, a także na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym firma mogłaby zaoszczędzić na zakupie energii z sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt energii elektrycznej jest podstawowym kosztem kształtującym cenę wody i ścieków, to aby uzyskać poprawę efektywności energetycznej, trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby kupowana energia elektryczna była możliwie tania i optymalnie zużywana. Dlatego też branża wod-kan poszukuje coraz bardziej zaawansowanych, pro-środowiskowych i efektywnych energetycznie rozwiązań, takich aby obiekty infrastruktury technicznej wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko, a jednocześnie sprzyjały obniżeniu kosztów prowadzenia działalności.

 

Cel projektu

 

Celem projektu jest promocja weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych.

Polsko-Norweska platforma współpracy w zakresie ETV w sektorze wodno-ściekowym wspomagać będzie wspólne projekty dotyczące badań, rozwoju i wdrażania innowacji w tym sektorze w kolejnej perspektywie Funduszy Norweskich dając wsparcie dla skutecznej komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

 

Więcej na temat projektu, szczegółowych celów oraz planowanych wydarzeń można przeczytać tutaj.