JWTŚ-IETU na targach AQUATECH Amsterdam 2017 | 31 października – 3 listopada

Oferta JWTŚ-IETU weryfikacji innowacyjnych technologii w ramach programu ETV EU spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z branży wodno-ściekowej na targach AQUATECH Amsterdam 2017. To jedno z największych globalnych wydarzeń branży wodno-ściekowej, na którym co dwa lata producenci z całego świata przedstawiają najnowsze technologie.

Dla JWTS-IETU targi AQUATECH były okazją do licznych spotkań z obecnymi i przyszłymi klientami. Rozmowy prowadzono m.in. z przedstawicielami firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Japonii oraz USA. Zainteresowani otrzymali pełną informację na temat weryfikacji innowacyjnych technologii oraz korzyści z posiadania Świadectwa Weryfikacji – mówi Izabela Ratman-Kłosińska, kierująca JWTŚ-IETU. – Wizyta w Amsterdamie była też doskonałą okazją do upowszechnienia idei europejskiego programu ETV EU weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Nasza jednostka po raz pierwszy na tak dużych, międzynarodowych targach zaprezentowała  zakres akredytacji rozszerzony o monitoring jakości wody pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.

Podczas targów promowany był także realizowany przez IETU we współpracy z norweską firmą Aqwateam COWI oraz Gdańską Fundacja Wody projekt „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego – ETV4Water”. Celem projektu jest m.in. wskazanie operatorom i projektantom oczyszczalni ścieków komunalnych jakie są możliwości wprowadzania odpowiednich usprawnień technologicznych dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni.

Aquatech Amsterdam 2017 to część Aquatech Global Events organizowanych cyklicznie od 1964 roku w Europie, Meksyku i Chinach dla przedstawicieli biznesu działającego m.in. w obszarze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Targi corocznie odwiedzane są przez specjalistów, praktyków stosujących prezentowane technologie w swojej działalności, handlowców z międzynarodowych firmy oraz decydentów politycznych. Swoje oferty prezentuje około 1000 wystawców z całego świata. Kolejna edycja targów Aquatech  odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 w Chinach.