JWTŚ-IETU członkiem VerifiGlobal Alliance

JWTŚ IETU podpisała umowę o członkostwie w Verifi Global Alliance.

VerifiGlobal jest organizacją  zrzeszającą jednostki weryfikujące oraz jednostki badawcze z takich krajów jak USA, Kanada, Korea Pd., Francja, Dania, Finlandia dysponujące niezbędnymi kwalifikacjami do przeprowadzania badań i weryfikowania efektów działania zgodnie z procedurami ETV określonymi w normie ISO 14034.

Dzięki umowie z VerifiGlobal JWTŚ może zaoferować  klientom z UE weryfikację technologii na rynki docelowe także spoza Unii.

Więcej informacji na stronie