Zaproszenie na szkolenie NFOŚiGW z możliwości pozyskania dofinansowania na weryfikacje innowacyjnych technologii ETV w ramach programu Sokół

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Termin: 01 lutego 2019
Miejsce: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa), sala 102
Godziny: 9:00 – 14:00 (rejestracja od 8:30)

Zakres szkolenia:

  • warunki naboru,
  • kryteria oceny i kwalifikowalności kosztów
  • wypełnianie wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie)
  • wymagana dokumentacja
  • ogólne informacje dotyczące programu Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Rejestracja:

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoś udział do 30 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
  • w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia

Źródło:

NFOŚiGW