Wykorzystanie ETV w sektorze wodno-ściekowym Polski i Norwegii

Do poprawy efektywności energetycznej w oczyszczalniach ścieków komunalnych w Polsce i Norwegii może przyczynić się wykorzystanie przez dostawców oraz nabywców technologii Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV - Environmental Technology Verification). Podstawy współpracy pomiędzy obydwoma krajami powstaną w ramach projektu „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego – ETV4Water” realizowanego przez Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe IETU (promotor), Gdańską Fundację Wody oraz norweską firmę Aquateam COWI AS. Projekt finansowany jest z Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04.

Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej stanowi 25-30% kosztów operacyjnych oczyszczalni ścieków komunalnych. W poprawie efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego istotną rolę mogą odegrać innowacyjne technologie oczyszczania ścieków – podkreśla Izabela Ratman-Kłosińska, koordynator projektu ETV4Water. – Jednak ich wdrażanie jest utrudnione z powodu braku referencji z wcześniejszych wdrożeń. Dostawcy takich technologii mają problemy z konkurowaniem na rynku. Weryfikacja ETV polega na potwierdzeniu efektów działania oraz korzyści wynikających z zastosowania innowacyjnych technologii deklarowanych przez dostawców w sposób bezstronny, oparty na solidnych podstawach naukowych oraz zachowaniu najwyższych standardów jakości. Przez szkolenia chcemy ułatwić dostawcom oraz nabywcom technologii z Polski oraz Norwegii skorzystanie instrumentu ETV.

Już teraz zapraszamy dostawców technologii, przedstawicieli oczyszczalni ścieków oraz jednostek badawczych i laboratoriów na szkolenia i warsztaty, które odbędą się we wrześniu i październiku br.

Pod koniec września odbędą się warsztaty konsultacyjne dla operatorów oczyszczalni, firm konsultingowych, projektantów, dostawców technologii, władz lokalnych, inwestorów poświęcone możliwości wdrażania usprawnień dla poprawy efektywności energetycznej procesów stosowanych na oczyszczalniach ścieków komunalnych.

W trakcie szkoleń, które odbędą się w październiku w podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu:

- dostawcy technologii poznają szczegóły przygotowania do procesu weryfikacji ETV,
- nabywcy uzyskają informacje o możliwości wykorzystania instrumentu ETV w procedurze zakupu technologii oraz ograniczania ryzyka technologicznego i inwestycyjnego,
- jednostkom badawczym i laboratoriom będziemy prezentować możliwości współpracy z jednostkami weryfikującymi technologie w zakresie prowadzenia badań technologii na potrzeby ETV.

W perspektywie długoterminowej projekt przyczynia się do bilateralnej współpracy w zakresie opracowania, transferu oraz wdrożeń technologii dla sektora wodno-ściekowego, o wysokim potencjale konkurencyjnym na rynkach światowych. Ponadto projekt ma wspomóc aktywne zaangażowanie MŚP oferujących innowacyjne technologie w budowanie gospodarki niskoemisyjnej.

ETV jest flagowym przedsięwzięciem Ministerstwa Środowiska, ujętym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. ETV został także wskazany przez KE w Pakiecie na rzecz Gospodarki o Obiegu zamkniętym jako jedno z narzędzi jej wdrażania. Norwegia była jednym z prekursorów ETV w Unii Europejskiej.

Realizatorzy projektu:

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ETV4WATER jest finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
etv@ietu.pl
lub i.ratman-klosinska@ietu.pl.