innowacyjne technologie

Zaproszenie na szkolenie NFOŚiGW z możliwości pozyskania dofinansowania na weryfikacje innowacyjnych technologii ETV w ramach programu Sokół

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Termin: 01 lutego 2019
Miejsce: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, Warszawa), sala 102
Godziny: 9:00 – 14:00 (rejestracja od ...