IETU

Jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV…

…mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium, które zorganizował Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przy współpracy z firmą BMP – wydawcą czasopisma „Kierunek Wod-Kan” w ramach Europejskiego Tygodnia Przemysłu. Celem seminarium, które odbyło się 19 marca br., było zaprezentowanie systemu weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV), jako narzędzia wspierającego komercjalizację innowacyjnych technologii i omówienie procedury weryfikacji ...