Jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV…

…mogli dowiedzieć się uczestnicy seminarium, które zorganizował Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przy współpracy z firmą BMP – wydawcą czasopisma „Kierunek Wod-Kan” w ramach Europejskiego Tygodnia Przemysłu.

Celem seminarium, które odbyło się 19 marca br., było zaprezentowanie systemu weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification - ETV), jako narzędzia wspierającego komercjalizację innowacyjnych technologii i omówienie procedury weryfikacji technologii wodno-ściekowych.

Świadectwo weryfikacji pozwala stwierdzić w sposób rzetelny i bezstronny czy technologia zastosowana w określonych warunkach działa rzeczywiście tak skutecznie jak deklaruje dostawca. Dzięki temu nabywca może skutecznie ograniczyć ryzyko technologiczne i inwestycyjne przy wdrażaniu innowacji. Weryfikacja dostarcza bowiem wiarygodnych danych o działaniu technologii, które pozwalają na wybór rozwiązań optymalnych pod kątem potrzeb nabywcy, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Przedstawicieli przedsiębiorców, zarówno producentów, jak nabywców technologii wodno-ściekowych z sektora publicznego i prywatnego w Polsce powitał dr hab. inż. Jan Skowronek – dyrektor IETU.

Izabela Ratman-Kłosińska – kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe IETU – przedstawiła procedurę uzyskania świadectwa weryfikacji technologii w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej. Dzięki świadectwu weryfikacji ETV producent technologii zdobywa zaufanie klienta i wyróżnia technologię wśród konkurencji zyskując przewagę na rynku krajowym i europejskim. W Unii Europejskiej świadectwa weryfikacji ETV są rejestrowane i publikowane przez Komisję Europejską.

Dominik Pióro z NFOŚiGW przedstawił, jak można uzyskać finansowanie na weryfikację technologii w ramach programu „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”, część 2 „Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej”. Dla przedsiębiorców zainteresowanych weryfikacją innowacyjnych technologii przeznaczono w tym programie 1 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać w formie dotacji na refundację wydatków poniesionych uzyskanie świadectwa weryfikacji. Program będzie realizowany do 2023 r. Uczestnicy seminarium uzyskali również informacje dotyczące sposobu rozliczenia i kwalifikowalności kosztów.

Mecenas Michał Kuźniak z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy omówił możliwość wykorzystania świadectwa weryfikacji ETV w procedurze zakupu innowacyjnych technologii w sektorze publicznym w Polsce.

Prof. Ewa Neczaj, główny ekspert ds. weryfikacji JWTŚ-IETU przedstawiła wyzwania dla gospodarki wodno-ściekowej w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym i związanych z nimi popytem na innowacje.

Nagranie seminarium oraz prezentacje są dostępne na stronie IETU.