JWTŚ-IETU z ofertą weryfikacji technologii dla gospodarki wodno-ściekowej w Chinach

Targi technologii środowiskowych IFAT 2018 w Szanghaju były kolejnym wydarzeniem, na którym JWTŚ-IETU wystąpił z ofertą weryfikacji technologii dla gospodarki wodno-ściekowej. Usługi zaprezentowano również podczas Innovation Roadshow.

Adresatem oferty JWTŚ-IETU przygotowanej na rynek chiński są firmy zainteresowane wejściem na rynki europejskie, a także oferujące innowacyjne technologie dla gospodarki wodno-ściekowej na rynkach światowych.

Targi technologii środowiskowych IFAT w Szanghaju, należą do jednych z największych tego typu imprez w Azji. Od 3 do 5 maja 1 800 wystawców z całego świata przedstawiło szeroką gamę technologii, produktów i usług w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków, gospodarki i recyklingu odpadów, ochrony powietrza i oczyszczania gleb.

Odbyłyśmy wiele rozmów biznesowych – mówi Izabela Ratman-Kłosińska – przede wszystkim z kluczowymi partnerami zajmującymi się transferem technologii środowiskowych, w tym z Europejsko-Chińską Platformą Wodną oraz międzynarodową platformą współpracy producentów urządzeń dla ochrony środowiska (Cooperation Base of High-End Environmental Equipment Manufacturing). Z jednej strony inwestorzy z Państwa Środka są zainteresowani wchodzeniem na rynki europejskie, z drugiej zaś firmy europejskie chcąc zaistnieć na rynku chińskim muszą przede wszystkim udokumentować skuteczność oferowanych rozwiązań dla lokalnych zastosowań. Dlatego wsparciem dla skutecznego transferu technologii pomiędzy obydwoma regionami może być weryfikacja ETV oferowana przez JWTŚ-IETU.

Chiński rynek technologii środowiskowych to potężny potencjał do wykorzystania, z którego mogą skorzystać firmy europejskie, w tym także z Polski. Jednak zaistnienie na nim jest poważnym wyzwaniem. Chińczycy poszukują przede wszystkim rozwiązań prostych lecz innowacyjnych, z gwarancją skutecznego działania w warunkach lokalnych.

Udało nam się zainteresować przedstawicieli administracji publicznej programem ETV w Chinach m.in. działającego w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej chińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Centrum Technologii Środowiskowych – informuje Izabela Ratman-Kłosińska.

Centrum to odpowiedzialne jest za wdrożenie w Chinach nowego projektu 3ipad, który w sposób systemowy ma zapewnić transfer innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej w Chinach. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest ocena technologii środowiskowych.

Zidentyfikowaliśmy także działające w Chinach akredytowane jednostki badawcze i inspekcyjne, które mogą być zainteresowane prowadzeniem badań na potrzeby ETV – dodaje Izabela Ratman-Kłosińska.