Zaproszenie_szkolenie_dla_jednostek_badawczych_18_10_2017