Zapraszamy na prezentacje IETU na Targach POL-ECO-SYSTEM 2019

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 w Poznaniu (9-11.10.2019) to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie poświęcone problemom ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody.

W ramach paneli merytorycznych w strefie szkoleniowej resortu środowiska, która znajdować się będzie w pawilonie 7, przedstawiciele IETU zaprezentują:

  1. Rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania powierzchnią ziemi w obiegu zamkniętym: 
  • Wykorzystanie potencjału terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne – dr Jacek Krzyżak 
  • Ocena ryzyka zdrowotnego jako narzędzie wsparcia procesów decyzyjnych w przywracaniu terenom zanieczyszczonym funkcji użytkowych – dr hab. inż. Eleonora Wcisło
  1. Innowacje dla GOZ – tak, ale sprawdzone. Weryfikacja Technologii Środowiskowych ETV narzędziem potwierdzania skuteczności nowych rozwiązań technologicznych dla GOZ – Izabela Ratman-Kłosińska

Zapraszamy również na nasze stoisko instytutów resortu środowiska w pawilonie 7. IETU zaprezentuje usługi badawcze i rynkowe IETU oraz usługi działającej przy Instytucie Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (JWTŚ).