Publikacja normy ETV ISO 14034

W listopadzie 2016 r. została opublikowana nowa norma techniczna ISO 14034 Environmental management — Environmental Technology Verification (ETV). Dokument ten został opracowany przez grupę roboczą w ramach Komitetu Technicznego ISO TC 207. Dokument określa zasady, procedury i wymagania prowadzenia weryfikacji technologii środowiskowych. Znormalizowany proces weryfikacji ma ułatwić harmonizację i wzajemne uznawanie programów ETV na poziomie międzynarodowym. Firmy zainteresowane zweryfikowaniem technologii zgodnie z procedurą ISO 14034 zapraszamy do kontraktu z nami.

Więcej o normie na stronie ISO.