Proces weryfikacji technologii środowiskowych już znormalizowany w Polsce

W lipcu Polski Komitet Normalizacyjny przyjął międzynarodową normę ISO 14034:2016 Zarządzanie środowiskowe - weryfikacja technologii środowiskowych (ETV), jako normę krajową.

Norma ISO 14034:2016 opublikowana w listopadzie 2016 roku, jest pierwszym międzynarodowym standardem technicznym zapewniającym jednolite podejście do sposobu oceny efektu działania technologii środowiskowej nie tylko w aspekcie jej wydajności, ale także jej innowacyjności i korzyści dla środowiska, które wynikają z jej zastosowania. Normalizacja procesu weryfikacji technologii środowiskowych ma umożliwić uznawanie świadectw weryfikacji ETV na poziomie międzynarodowym. Jej wprowadzenie powinno przyczyniać się do zwiększenia wiarygodności informacji o efektach działania innowacyjnych technologii środowiskowych, co może twórcom nowych rozwiązań ułatwić ich wprowadzenie zarówno na rynki krajowe, jak i zagraniczne.

W lipcu br. Polski Komitet Normalizacyjny przyjął międzynarodową normę ISO 14034:2016 Zarządzanie środowiskowe – weryfikacja technologii środowiskowych (ETV), jako normę krajową.

JWTŚ-IETU już uzyskała akredytację na prowadzenie weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych z obszaru gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z normą PN-ISO 14034:2018-07.

Dzięki temu świadectwa weryfikacji wydawane przez naszą jednostkę pozwalają, naszym klientom  skuteczniej konkurować na rynku krajowym i rynkach zagranicznych np. amerykańskim czy azjatyckim – podkreśla Izabela Ratman-Kłosińska, kierownik JWTŚ-IETU. – To dla nabywców innowacyjnych rozwiązań i inwestorów świadectwo weryfikacji ETV musi być wiarygodnym źródłem informacji, na którym mogą opierać swoje decyzje dotyczące wyboru rozwiązania. Zapewniamy to prowadząc weryfikacje według najwyższych standardów jakości i bezstronności oraz stosując znormalizowane procedury - dodaje Ratman-Kłosińska.

Więcej informacji o weryfikacji technologii środowiskowych z obszaru gospodarki wodno-ściekowej na stronie internetowej: https://etv.ietu.pl