PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH z Niemiec partnerem JWTŚ-IETU

29 marca br podczas Targów Wasser Berlin na stoisku JWTŚ – IETU, została podpisana umowa o współpracy Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Niemcy (http://www.pia-gmbh.com/en/)

PIA GmbH jest akredytowaną i notyfikowaną jednostką badawczą świadczącą usługi w zakresie certyfikacji urządzeń do oczyszczania ścieków, w szczególności dla małych i średnich oczyszczalni.  

Umowa stwarza możliwość prowadzenia wspólnych weryfikacji ETV zarówno przedsiębiorcom z Niemiec zainteresowanym uzyskaniem Świadectwa Weryfikacji ETV jak i firmom z Polski zainteresowanym eksportem na rynek niemiecki.