Komisja Europejska zamyka program EU ETV

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV). Oznacza to, że ETV przestaje funkcjonować, jako program kierowany przez Komisję Europejską. W konsekwencji nie będą działać Robocze Grupy Techniczne, które obligatoryjnie uczestniczyły w procesie weryfikacji. Sekretariat KE będzie pracował w ograniczonym zakresie, głównie publikując świadectwa weryfikacji technologii, których proces rozpoczęto najpóźniej w listopadzie 2022 r.

Rozpoczęte procesy weryfikacji zostaną dokończone zgodnie z procedurami Programu EU ETV opartymi na Ogólnym Protokole Weryfikacji wersja 1.3, z wyłączeniem działań angażujących Robocze Grupy Techniczne. Nowe weryfikacje będą prowadzone wyłącznie wg. normy ISO 14034. KE będzie rejestrowała i publikowała świadectwa dla rozpoczętych już procesów weryfikacji, jednak po ich zakończeniu strona internetowa KE dotycząca Programu ETV zostanie zamknięta. Natomiast rejestrację i publikowanie świadectw weryfikacji prowadzić będą Jednostki Weryfikujące.

Obecnie w Europie funkcjonują 4 jednostki ETV: RINA (IT), ETA Danmark (DK), BRE (UK), IETU (PL).