JWTŚ-IETU przedłuża akredytację na kolejny cykl akredytacji tj. do 2024 roku

Informujemy, że Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przeszła pomyślnie ocenę w nadzorze i utrzymała akredytację PCA na kolejny cykl tj. do 2024 roku. W lipcu 2020r., w JWTŚ został przeprowadzony audyt PCA, w wyniku którego jednostka utrzymała uprawniania do prowadzenia weryfikacji technologii środowiskowych w ramach programu ETV EU. Obecnie zakres naszej usługi obejmuje weryfikację rozwiązań technologicznych dla obszaru:

 1. oczyszczania ścieków, uzdatniania i monitoringu jakości wody:
 • monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
 • uzdatniania wody do spożycia z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
 • oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych,
 • oczyszczania wód przemysłowych

oraz

 1. materiały, odpady, zasoby:
 • recyklingu produktów ubocznych i odpadów przemysłowych w kierunku odzysku surowców wtórnych,
 • recyklingu odpadów budowlanych w kierunku uzyskania materiałów budowlanych (np. wtórny przerób cegieł),
 • recyklingu produktów ubocznych oraz odpadów z rolnictwa do celów nierolniczych,
 • lepszej efektywności zasobów dzięki zastosowaniu materiałów zamiennych,
 • separacji lub technik sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali), odzysk surowców,
 • recyklingu baterii, akumulatorów i substancji chemicznych (np. technologie przetwarzania metali),
 • ograniczenia skażenia rtęcią z odpadów stałych (np. separacja, usuwanie rtęci odpadowej oraz bezpieczne technologie składowania),
 • produktów wykonanych z biomasy (produkty zdrowotne, wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa, enzymy)

Wytwórców innowacyjnych technologii, zainteresowanych uzyskaniem świadectwa potwierdzającego sprawność technologii, zapraszamy do współpracy.