ETV4Water_Program_szkolenia_dla_jednostek_badawczych_18_10_2017_PL