Seminarium JWTŚ-IETU „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność…”

Seminarium IETU „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudowac przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV?”, Katowice 19 marca 2019 – Dominik Pióro, NFOŚiGW, Warszawa