Seminarium IETU „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV”, Katowice 19 marca 2019 – Jan Skowronek, IETU