Seminarium IETU „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skutecznośc, czyli jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii wodno-ściekowych dzięki ETV?”, Katowice 19 marca 2019 – Izabela Ratman-Kłosińska, JWTŚ-IETU